การแข่งขันเทเบิลเทนนิส

    BUTTERFLY OPEN 2017

ระหว่าง วันที่ 8 – 10 กรกฎาคม 2560

ณ อาคารยิมเนเซี่ยม5 มหาวิทยาลัยธรรมมศาสตร์ ศูนย์รังสิต

เปิดรับสมัครแล้ววันนี้ถึง 20 มิถุนายน 2560

ดาวน์โหลดระเบียบการแข่งขัน BUTTERFLY OPEN 2017 คลิก

ดาวน์โหลดใบสมัครการแข่งขัน คลิก!!