ผู้เล่น

รายละเอียดผู้เล่น

Jun Mizutani

Boll Timo

WONG Chun Ting

HARIMOTO Tomokazu

ZHANG Jike

CHUANG Chih-Yuan

MATSUDAIRA Kenta

LIN Gaoyuan

KATO Miyu

YOSHIMURA Maharu

LIN YUN-JU

HAMAMOTO Yui

รุ่งโรจน์

ธาม

วีรศักดิ์

ภัทรธร

มานพ

สิรภัทร

พูนศักดิ์

สิทธิศักดิ์

กษิดิศ

สุธาสินี

พรรษ

ธมลวรรณ

พชรพร

จิณห์นิภา

วิรากานต์

ธนัชนันท์

ทีมชาติ

Germany representative

Portugal national team

Taiwan representative

England national team

BUTTERFLY THAILAND
Official Facebook
YOUTUBE
# Butterfly Channel
Twitter Account
@Butterfly_THA
Instagram Account
@BUTTERFLY_THAILAND_TBT