ปัญปัญ – ปัญญาปราชญ์ อรรจน์สาธิต

ปัญปัญ – ปัญญาปราชญ์ อรรจน์สาธิต

สังกัดทีม

สโมสรเทเบิลเทนนิสบ้านปู

รูปแบบการเล่น

มือขวา

ส่วนสูง

172 cm.

วันเกิด

14 กุมภาพันธ์ 2545

บ้านเกิด

กรุงเทพ , ประเทศไทย