มานพ – มานพ กันธวัง

มานพ – มานพ กันธวัง

สังกัดทีม

BUTTERFLY

รูปแบบการเล่น

มือซ้าย

ส่วนสูง

164 CM.

วันเกิด

13 สิงหาคม 2503

บ้านเกิด

เชียงใหม่ , ประเทศไทย