เน็ต – ธนัชนันท์ ชูสัตยานนท์

เน็ต – ธนัชนันท์ ชูสัตยานนท์

สังกัดทีม

สโมสรกีฬาเซนทรัล

รูปแบบการเล่น

มือขวา

ส่วนสูง

152 CM.

วันเกิด

2 ธันวาคม 2546

บ้านเกิด

กรุงเทพ , ประเทศไทย