เบลล์ – พชรพร ชาญวานิชบริการ

เบลล์ – พชรพร ชาญวานิชบริการ

สังกัดทีม

สโมสรกีฬาธารสุวรรณ

รูปแบบการเล่น

มือขวา

ส่วนสูง

132 ซม.

วันเกิด

17 มีนาคม 2551

บ้านเกิด

นนทบุรี , ประเทศไทย