แตงโม – ธมลวรรณ เขตต์เขื่อน

แตงโม – ธมลวรรณ เขตต์เขื่อน

สังกัดทีม

สโมสรตำรวจ

รูปแบบการเล่น

มือขวา

ส่วนสูง

167 cm

วันเกิด

9 มิถุนายน 2540

บ้านเกิด

สมุทรปราการ , ประเทศไทย