หญิง – สุธาสินี เสวตรบุตร

หญิง – สุธาสินี เสวตรบุตร

สังกัดทีม

GENSEN

รูปแบบการเล่น

มือขวา

ส่วนสูง

168 cm

วันเกิด

9 ธันวาคม พ.ศ. 2537

บ้านเกิด

ระนอง, ประเทศไทย