LIN Yun-Ju (TPE)

LIN Yun-Ju

นักกีฬาจากประเทศ

ไต้หวัน

รูปแบบการเล่น

มือซ้าย ประเภทมือบุก

วันเกิด

17 สิงหาคม 2544

บ้านเกิด

ไต้หวัน

Tsubaki Super ZLCTenaji 05 HardDignics 05

 

 

 

 

เส้นทางสู่ความสำเร็จ

2019 รายการ T2 Diamond 1st Round 
ชนะเลิศ ชายเดี่ยวทั่วไปรายการ Japan Open
รองชนะเลิศ ชายเดี่ยวทั่วไปรายการ Hong Kong Open
ชนะเลิศ คู่ผสม

รายการ China Open
ชนะเลิศ คู่ผสม

2018 รายการ Hungarian Open
ชนะเลิศชายเดี่ยว 21 ปี