ชื่อสินค้า APOLONIA ZLC
ประเภทด้ามจับ FL / ST/ AN
ราคา 7,600.-
ความเด้ง 10.5
ความสั่นสะเทือน 9.5
ชั้นไม้ 5 plywood ZL Carbon  Inner Fiber
ขนาดไม้ 157 x 150 มม. (ขนาดทั่วไป)
ความหนาไม้ 5.7 มม.
น้ำหนักเฉลี่ย 91 กรัม
ขนาดด้ามจับ
(ยาว × หนา × กว้าง)
FL: 100 x 24 x 34 มม.
ST: 100 x 23 x 28 มม.
AN: 100 x 24 x 34 มม.
ผลิตโดย ญี่ปุ่น