ชื่อสินค้า SARDIUS
ยาง FL
ความเด้ง 12.8
ความสั่นสะเทือน 14.4
ชั้นไม้ 3 plywood TAMCA 5000
ขนาดไม้ 158 × 152 มม (ขนาดทั่วไป)
น้ำหนักเฉลี่ย 91
ขนาดด้ามจับ
(ยาว × หนา × กว้าง)
FL: 100 × 25 × 35 มม.
ผลิตโดย ญีปุ่น