เมื่อวันที่ 26 มีนาคม 2562 เวลา 14:00 – 16:00 น. ที่ผ่านมา
บัตเตอร์ฟลายได้จัดกิจกรรมร่วมกับแกรนด์สปอร์ต

กิจกรรม
” จุดประกายฝันสู่นักกีฬาปิงปอง ” ณ ศูนย์เยาวชนกรุงเทพมหานคร

กิจกรรมสร้างฝันและแรงบันดาลใจให้กับน้องๆเยาวชน

ร่วมกับนักกีฬาทีมชาติไทยคนเก่งของเรา
น้องดั๊ก – ภัทรธร
น้องโอปอ – สิทธิศักดิ์
ที่ได้นำความรู้ และเทคนิค ในกีฬาปิงปอง ไปให้น้องๆได้รู้
และรวมถึงได้เล่นเกมร่วมกิจกรรมกับน้องๆ อีกด้วย