การแข่งขันเทเบิลเทนนิส

    BUTTERFLY & SISB OPEN 2018

ระหว่างวันที่ 30 มิ.ย. –  1 ก.ค. / 14 – 15 ก.ค. / 21 – 22 ก.ค. / 4 – 5 ส.ค. 2561

ณ โรงยิม SISB ACADEMY โรงเรียนนานาชาติสิงคโปร์ (SISB)

เปิดรับสมัครแล้ววันนี้ถึง 8 มิถุนายน 2561

ดาวน์โหลดระเบียบการแข่งขัน BUTTERFLY & SISB OPEN 2018 คลิก

ดาวน์โหลดใบสมัครการแข่งขัน คลิก!!

โปรแกรมการแข่งขันเทเบิลเทนนิส Butterfly & SISB Open 2018 ( Boy-Girl 8-10 )

โปรแกรมการแข่งขันเทเบิลเทนนิส Butterfly & SISB Open 2018 ( Boy-Girl 12-15 )