เมื่อวันจันทร์ ที่ 18 ธันวาคม 2560 ที่ผ่านมา
ทามาซุ บัตเตอร์ฟลาย (ประเทศไทย) จำกัด ได้มีโอกาสมอบอุปกรณ์กีฬา เสื้อผ้า รองเท้า
ให้กับน้องๆนักเรียน โรงเรียน สุเหร่าบางมะเขือ

บัตเตอร์ฟลาย มีความดีใจเป็นอย่างมาก ที่ได้สนับสนุน อุปกรณ์กีฬา และร่วมไปถึงสนับสนุนให้เยาวชน
มีความรัก ความสนใจ ในกีฬาปิงปอง