วันที่ 11 มีนาคม 2561
ได้มีการเปิดตัวลูกปิงปองรุ่นใหม่ล่าสุดจากบัตเตอร์ฟลาย
BUTTERFLY 3 STAR BALL A40+

ณ ยิม เมกะสปิน กาญจนาภิเษก 9
โดยมีการแข่งขัน รายการ “Fair Play Mega Spin
ที่ใช้ลูก A40+ จากบัตเตอร์ฟลาย

มีให้ทุกท่านลองตี ลูกใหม่นี้ด้วย
พร้อมทั้งร้านจำหน่าย ลูกปิงปอง A40+ จากบัตเตอร์ฟลาย ประเทศไทย