DIGNICS 09C รีวิวจาก Timo boll

การรีวิวยาง DIGNICS 09C ยางที่ Timo Boll ใช้อยู่ปัจจุบัน

ในคลิปนี้ Timo boll จะทดสอบยาง ในหลากหลายรูปแบบการตีลูก

ไม่ว่าจะเป็นการทดสอบความเร็วลูก, วิถีโค้งของลูก, ลูกท๊อปสปิน, ลูกเสิร์ฟ และลูกสำคัญอื่นๆอีกมากมาย กดชมตามวิดีโอข้างล่างนี้ได้เลย