ROZENA แข็งแกร่งจนคุณคาดไม่ถึง

แข็งแกร่งจนคาดไม่ถึง

เป็นยางที่มีนักกีฬาชั้นนำใช้มันเพื่อไปสู่ ” ชัยชนะ ” เป็นยางที่ควรใช้เพื่อ ” เสริมสร้าง ” ต่อจากนี้ไป

ยางนั้นคือ ” ROZENA ” เกิดมาเพื่อ ” ความแข็งแกร่ง “

หากคุณตีลูกโดนมุมไม้หรือทิศทางการเหวี่ยงไม้ไม่ถูกต้อง ยางตัวนี้ก็จะช่วยตีลูกปิงปองให้ดีขึ้นเพราะยางตัวนี้มีคุณสมบัติในการเกาะลูกดี

ดังนั้นคุณจะสามารถเหวี่ยงไม้และตีได้โดยไม่ลังเล และบล็อกได้มากกว่าปกติ

หรือหากจะต้องการใช้เทคนิค Chiquita
” คุณจะสามารถตีลูกแบบนั้นได้ ” ด้วยประสบการณ์ใหม่ๆจากยาง ROZENA

ในการฝึกฝนด้วยยาง ” ROZENA ” ผู้ใช้จะสังเกตเห็นความพัฒนาของตัวเองที่ ” แข็งแกร่งขึ้น ” เกินกว่าที่จินตนาการไว้

มาลองฝึกฝนกับยาง ROZENA

และมาสัมผัสช่วงเวลาที่จะทำให้คุณรู้สึกแข็งแกร่งอย่างคาดไม่ถึง

▼ ข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับยาง ROZENA ▼