เราจำเป็นต้องเปลี่ยนยางปิงปองเป็นประจำ
ยางปิงปองเป็นวัสดุที่มีอายุการใช้งาน ไม่สามารถที่จะใช้อันเดิมได้ตลอด เพราะฉนั้นหากยางไม่ดีก็จะทำให้หน้ายางไม่เกาะลูก

 

 

เมื่อไหร่ควรเปลี่ยนยาง
ระยะเวลาในการเปลี่ยนยาง โดยประมาณขึ้นอยู่กับระยะเวลาการใช้งานและจำนวนที่ใช้งาน
หากใช้งานบ่อยมากยางก็จะค่อยๆเสื่อมลงเมื่อเวลาผ่านไป

ระยะเวลาโดยประมาณของการเปลี่ยนยางทั่วไปมีดังนี้

  • ถ้าเวลาในการฝึกโดยเฉลี่ยคือ 1 ถึง 2 ชั่วโมงต่อวัน : ประมาณ 3 ถึง 4 เดือน ควรเปลี่ยน

  • เมื่อเวลาในการฝึกโดยเฉลี่ยคือ 2 ถึง 3 ชั่วโมงต่อวัน : ประมาณ 2 ถึง 3 เดือน ควรเปลี่ยน

  • เวลาการฝึกโดยเฉลี่ยคือ 3 – 4 ชั่วโมงต่อวัน : ประมาณ 1 ถึง 2 เดือน ควรเปลี่ยน

 

 

ขั้นตอนการเปลี่ยนยาง ①

ลอกเทปติดขอบไม้ด้านข้างออกก่อน

ขั้นตอนการเปลี่ยนยาง 

ตอนลอกยางออก ต้องค่อยๆลอกออกเป็นแนวทแยงมุม หากคุณลอกยางออกอย่างรวดเร็วและไม่ระมัดระวัง
จะทำให้เศษฟองน้ำติดอยู่ที่หน้าไม้ และเศษไม้อาจจะหลุดออกมาด้วย
เพราะฉนั้นควรลอกยางออกอย่างระมัดระวัง

ขั้นตอนการเปลี่ยนยาง 

ใช้เศษยางที่ไม่ได้ใช้ ลอกกาวบนพื้นผิวไม้ออก

ขั้นตอนการเปลี่ยนยาง 

ถ้าคุณใช้ยางส่วนที่เหลือจากการใช้แล้ว สิ่งสกปรกที่เหลือพื้นผิวของยาง
อาจจะทำให้ การติดยางใหม่ไม่สม่ำเสมอ