หลังจากเลือกไม้และยางเรียบร้อยแล้ว ให้ติดยางกับหน้าไม้

โดยเริ่มต้นอาจจะให้พนักงานในร้านที่ท่านซื้อไม้ และยาง ช่วยติดยางให้ แต่หากเป็นผู้เล่นระดับกลางถึงระดับสูงจะรู้วิธีติดยางด้วยตัวเอง การติดยางกับไม้มี 2 วิธีคือ

1. การใช้ “Free Chack ii”

2. การใช้ “Chack Sheet”