วิธีการติดกาวด้วย FREE CHACK II

ขั้นตอนกาติดยาง ①

อุปกรณ์ที่ต้องเตรียมมี ” Free Chack ll ” และ
” Clip sponge ” ชุดตัวนีบฟองน้ำสำหรับทากาว

ขั้นตอนการติดยาง ②

ขั้นตอนแรก เทกาว ” Free Chack ll ” ลงบนยาง ขนาดประมาณหัวแม่มือ หรือ เท่าเหรียญ 10 ไม่ควรใส่มากเกินไป
(หากมีคราบกาวเดิมบนหน้าไม้ไม้ ควรทำความสะอากออกให้หมดก่อน) และควรใช้ ” Clip sponge ” ในการทากาวเพื่อความสม่ำเสมอของกาว

ขั้นตอนการติดยาง 

ต่อไปยัง เทกาว ” Free Chack ll ” ลงบนหน้าไม้ในปริมาณเท่าๆกัน คือ เหรียญ 10 บาท และใช้ ” Clip sponge ” เพื่อทาบนหน้าไม้ให้สม่ำเสมอกัน

ขั้นตอนการติดยาง 

ทิ้งไว้ให้แห้งอย่างน้อย 10 นาที ทิ้งไว้จนกว่ากาวบนยางและบนไม้จะไม่มีคราบสีขาวของกาวเหลืออยู่

ขั้นตอนการติดยาง 

เมื่อกาวแห้งแล้ว ให้วางยางลงบนไม้และ ใช้ฝ่ามือกดทั้งยางกับหน้าไม้ให้ติดกัน ไม่ควรใช้ลูกกลิ้ง

ขั้นตอนการติดยาง 

หลังจากติดยางและไม้เสร็จแล้ว ก็ตัดยางส่วนเกินที่ยื่นออกมาจากไม้ด้วย
ต้องเสร็จแล้วควรติดเทปด้านข้าง อย่าง ” NL Protector ” เพราะการติดเทปจะช่วยปกป้องไม้ และยังช่วยทำให้ยางไม่หลุดออกจากไม้ได้ง่ายอีกด้วย