วิธีการติดกาวแบบ แผ่น CHACK SHEET

ขั้นตอนการติดยาง ①

เตรียมวัตถุที่เรียบและแข็งแรงไว้รีดแผ่นกาว ” Chack sheet ”
เช่น ไม้บรรทัด

ขั้นตอนการติดยาง ②

ลอกแผ่นสติ๊กเกอร์ออก เอาส่วนล่างของแผ่นกาวติดลงบนไม้

เริ่มติดจากด้ามจับจากนั้นให้ลอกส่วนที่เหลือออก

และวางลงบนไม้ ต้องค่อยๆวางแผ่นกาวลงอย่างช้าๆ เพื่อป้องกันไม่ให้อากาศเข้า

ขั้นตอนการติดยาง 

ใช้วัตถุที่เป็นทรงแบนและแข็งเช่น

“ไม้พาย” และ “ไม้บรรทัด” รีดไปด้วยขณะติดแผ่นกาว

เพื่อไล่อากาศออกขณะติด

ขั้นตอนการติดยาง 

ตัดแผ่น ” CHACK SHEET ” ส่วนที่ยื่นออกมานอกไม้

จากนั้นลอกกระดาษฟ้าออก

ขั้นตอนการติดยาง 

เริ่มติดยางจากด้ามจับ วางยางลงอย่างช้าๆ
ระวังอย่าให้อากาศเข้า

ขั้นตอนการติดยาง 

หลังจากติดยางลงบนไม้เรียบร้อยแล้ว ก็ทำการตัดยางส่วนเกินออก
นอกจากนั้นยังสามารถติดเทป อย่าง ” NL Protector ” ที่ด้านข้างของไม้
เพื่อช่วยปกป้องยางไม่ให้หลุดออกจากไม้ได้ง่าย

★ คำแนะนำ สำหรับยาง TENERGY , ROZENA และ SPIN ATR
ควรใช้ ” free chack ll ” แทนการใช้  ” chack sheet ” เพื่อประสิทธิภาพที่ดีมากขึ้น