เน๊ะ – เฉลิมพงษ์ พันภู่

เน๊ะ – เฉลิมพงษ์ พันภู่

สังกัดทีม

สมาคมกีฬาคนพิการแห่งประเทศไทย

รูปแบบการเล่น

มือซ้าย

ส่วนสูง

157

วันเกิด

25 มีนาคม 2524

บ้านเกิด

กำแพงเพชร, ประเทศไทบ

   

เส้นทางสู่ความสำเร็จ

 

2019รายการ Lignano Master Open
เหรียญทอง ทีม TT 7
รายการ Copa Christina Hoffmann
เหรียญทอง ทีม TT 7

เหรียญทองแดง เดี่ยว TT 7รายการ Bangkok Open
เหรียญเงิน เดี่ยว TT 7

เหรียญเงิน ทีม TT 6-7

รายการ Para Czech Open
เหรียญทองเดี่ยว TT 7

เหรียญทอง ทีม TT 6-7

รายการ Asian Championships
เหรียญทองแดง เดี่ยว TT 7

เหรียญทองแดง ทีม TT 7

2018รายการ Slovakia Open
เหรียญทองแดง เดี่ยว TT 7

เหรียญทองแดง ทีม TT 7รายการ 15th Slovenian Open
เหรียญทอง ทีม TT 7
รายการ PTT Spanish Open
เหรียญทองแดง เดี่ยว TT 7

เหรียญทอง ทีม TT 6-7

รายการ Indonesia Open
เหรียญเงิน เดี่ยว TT 7
เหรียญทอง ทีม TT 6-7

รายการ PTT Thailand Open
เหรียญทองแดง ทีม TT 6-7

เหรียญเงิน เดี่ยว TT 7

รายการ Asian Para Games
เหรียญเงิน เดี่ยว TT 7

2017รายการ World Team Championships 2017
เหรียญเงิน ทีม TT 7
รายการ Korea PTT Open 2017
เหรียญทอง เดี่ยว TT 7

เหรียญทอง ทีม TT 6-7รายการ Asian Championship
เหรียญทองแดง เดี่ยว TT 7
2016รายการ Lignano Master Open 2016
เหรียญทอง ทีม TT 6-7รายการ PTT Thailand Open 2016
เหรียญทองแดง เดี่ยว TT 7

2015รายการ PTT Thailand Open 2015
เหรียญทองแดง ทีม TT 7
รายการ 3rd Taichung Table Tennis Open for the Disable 2015
เหรียญทอง ทีม TT 6-7
 

รายการ PTT Korea Open 2015
เหรียญทองแดง เดี่ยว TT 7

เหรียญเงิน ทีม TT 7

 

รายการ 8th AI Watani Champions ships
เหรียญทองแดง เดี่ยว TT 7

เหรียญทอง ทีม TT 6- 7

รายการ Asian Champions ships 2015
เหรียญทองแดง เดี่ยว TT 7

เหรียญเงิน ทีม TT 6- 7

2014รายการ PTT Thailand Open 2014
เหรียญเงิน ทีม TT 7
รายการ Asian Para Game 2014
เหรียญทองแดง ทีม TT 6-7
2013รายการ PTT Thailand Open 2013 
เหรียญทองแดง เดี่ยว TT 6รายการ Asian Championships 2013 
เหรียญทองแดง เดี่ยว TT 6
เหรียญทองแดง ทีม TT 6-7รายการ 2nd Taichung Table Tennis open 
เหรียญเงิน เดี่ยว TT 6
เหรียญทอง ทีม TT 6-7

ข้อมูลอื่นๆ

> FACEBOOK