รูปร่างของเม็ดยางสามแบบที่คัดมาจากตัวอย่าง
กว่า
200 ตัวอย่าง

เม็ดยางของรหัส “05”, “80” และ “64” ถูกนำมาใช้กับยางตระกูล DIGNICS
ซึ่งเป็นรูปร่างเดียวกับที่ใช้กับยางในตระกูล TENERGY
การตัดสินใจครั้งนี้ไม่ได้ถูกกำหนดไว้ตั้งแรก แต่เป็นข้อสรุปหลังจากตรวจสอบอย่างละเอียดมากกว่า 200 ตัวอย่างยาง
เพื่อค้นหายางที่เหมาะที่สุดสำหรับ Spring Sponge X และเพื่อให้เกิดประสิทธิภาพอย่างสูงสุด

05

ประสิทธิภาพในการหมุนสูง สามารถสร้างความหมุนได้อย่างมากหลังจากตีไปแล้ว
เกาะลูกบอลได้ดีและลูกที่ตีจะมีทิศทางตามเคลื่อนไหวของการเหวี่ยงไม้

80

มีสมดุลที่ดี ระหว่างการหมุนและความเร็ว
ลักษณะยางจะอยู่ระหว่าง ยางรหัส 05 และ 64

64

มีประสิทธิภาพความเร็วสูง เส้นทางการเคลื่อนที่ของลูกบอลนั้น
จะเรียบกว่าเมื่อเปรียบเทียบกับรุ่นอื่น
ทำให้ระยะทางในการเดินทางของลูกที่ตีสั้นลง
และความเร็วของลูกที่มากขึ้น

DIGNICS TOP