ต้าฟู่ – กษิดิศ ชัยทัศน์

ต้าฟู่ – กษิดิศ ชัยทัศน์

สังกัดทีม

สาธิตมหาวิทยาลัยรามคำแหง (ฝ่ายประถม)

รูปแบบการเล่น

มือขวา

ส่วนสูง

140 CM.

วันเกิด

23 มกราคม 2552

บ้านเกิด

กรุงเทพ , ประเทศไทย

Dignics 05