บัว – จิณห์นิภา เสวตรบุตร

บัว – จิณห์นิภา เสวตรบุตร

สังกัดทีม

Genzen

รูปแบบการเล่น

มือขวา

ส่วนสูง

167 CM.

วันเกิด

19 พฤษภาคม 2543

บ้านเกิด

ระนอง , ประเทศไทย