Dimitrij Ovtcharov (GER)

 

Dimitrij Ovtcharov (GER)

นักกีฬาจากประเทศ

เยอรมัน

รูปแบบการเล่น

มือขวา ประเภทมือบุก

วันเกิด

2 กันยายน 2531

เส้นทางสู่ความสำเร็จ

2019รายการ Europe Top 16
ชนะเลิศ ประเภทชายเดี่ยวทั่วไป
2017รายการ Men’s World Cup
ชนะเลิศ ประเภทชายเดี่ยวทั่วไปรายการ ITTF World Tour / German Open
ชนะเลิศ ประเภทชายเดี่ยวทั่วไป
2016รายการ Rio de Janeiro Olympics
รองชนะเลิศอันดับ2 ประเภทชายเดี่ยวทั่วไป
2015รายการ European Championship
ชนะเลิศ ประเภทชายเดี่ยวทั่วไป
2013รายการ European Championship
ชนะเลิศ ประเภทชายเดี่ยวทั่วไป
2012รายการ London Olympics
รองชนะเลิศอันดับ2 ประเภทชายเดี่ยวทั่วไป
รองชนะเลิศอันดับ2 ประเภททีมชาย
2008รายการ Beijing Olympics
รองชนะเลิศ ประเภททีมชาย