BTY ADSORPTIVE FILM

,

150.00฿

แผ่นฟิล์มป้องกันหน้ายาง

แผ่นฟิล์มชนิดเหนียว เพื่อป้องกันยางจากฝุ่นละอองและสิ่งสกปรกรวมถึงป้องกันการเสื่อมสภาพของยาง

ชื่อสินค้าBTY ADSORPTIVE FILM
ราคา150.-
จำนวน1 sheet
ผลิตโดยญีปุ่น