Cover For Table Tennis Table

,

3,000.00฿

ผ้าคลุมโต๊ะปิงปอง BUTTERFLY

ราคาพิเศษชุดละ  3,000 บาท

สินค้านำเข้าจากประเทศญี่ปุ่น เหมาะสำหรับโต๊ะปิงปองที่ตั้งอยู่ในที่โล่ง  แต่ไม่เหมาะสำหรับป้องกันน้ำฝนหรือบริเวณที่มีโอกาสถูกน้ำหล่นใส่โต๊ะปิงปองอยู่ตลอดเวลา เพราะอาจจะเกิดความชื้นภายในได้

น้ำหนัก 3.8 กิโลกรัม / 1 ผืน