SAPPHIRA

,

900.00฿

ยางบุกเน้นการควบคุม

พลังในการบุกเป็นสิ่งที่ขาดไม่ได้สำหรับเทเบิลเทนนิส ยาง SAPPHIRA ที่จะสร้างความพึงพอใจให้กับผู้เล่นที่หลากหลายกลุ่ม
ตั้งแต่กลุ่มเริ่มต้นไปจนถึงถึงผู้เล่นขั้นสูงที่ต้องการใช้ยางที่ใช้งานง่าย

ชื่อสินค้า SAPPHIRA
ราคา 900.-
ประเภท ยางเรียบ
speed 8.75
spin 8.5
Sponge hardness 35
 สี แดง, ดำ
ความหนาฟองน้ำ 2.1, 1.9, 1.7, 1.3
ผลิตโดย ญีปุ่น