คำพูดจากผู้บริหารและองค์กร

ข้อความสำคัญ
” TABLE TENNIS FOR YOU ”
กีฬาปิงปองสำหรับคุณ

บัตเตอร์ฟลาย คือ กลุ่มคนที่รักกีฬาปิงปองเช่นเดียวกับคุณ

ความมุ่งมั่นตั้งใจนี้ได้แสดงออกมาจากผู้ก่อตั้งบริษํท ซึ่งเขามีพื้นฐานความชอบกีฬาปิงปองมาตั้งแต่ดั้งเดิมและไม่เคยเปลี่ยนแปลง

จนทำให้เกิดวันนี้ วันที่พวกเราพยายามสุดความสามารถ เพื่อที่จะทำให้กีฬาปิงปองมีอุปกรณ์กีฬาที่มีคุณภาพ และดีที่สุดให้ทุกคน

กีฬาปิงปองเป็นกีฬาที่ทุกคนสามารถดูการต่อสู้ที่ดุเดือดและสนุกสนาน และก็ปฏิเสธไม่ได้ว่า น้อยคนนักที่จะได้คว้าชัยชนะที่ยิ่งใหญ่ และในขณะเดียวกันนั้นอีกหลายคนก็ต้องพบกับความพ่ายแพ้และผิดหวัง

ยังไงก็ตาม ปิงปองเป็นกีฬาที่เปิดโอกาสให้คนฝัน เพราะฉนั้นพวกเราจึงมุ่งมั่นและตั้งใจที่จะช่วยให้นักกีฬาทุกคนได้ชื่นชมความสำเร็จ และไปถึงฝั่งฝันตามเป้าหมายที่วางไว้ให้ได้

Takako Osawa

ประธานกรรมการผู้จัดการ บริษัท ทามาซุ บัตเตอร์ฟลาย

พื้นฐานแนวคิด
เรายังคงพยายามศึกษาปิงปองต่อไปเรื่อยๆ”

สิ่งนี้เป็นแนวทางแรกตั้งแต่เริ่มก่อตั้งบริษัท

เป้าหมายของเราคือ มองปิงปองให้ลึกลงไปถึงแก่น และนำมาเร่งพัฒนาอุปกรณ์เพื่อส่งเสริมให้เกิดความก้าวหน้าของกีฬาชนิดนี้ พวกเราจะคิดค้นอุปกรณ์เพื่อให้นักกีฬาปิงปองรับรู้ได้ถึงความใส่ใจ ความเปลี่ยนแปลงที่เพิ่มมากขึ้น พวด้ราอยากช่วยให้ทุกคนที่รักกีฬาปิงปอง สนุกสนานและมีชีวิตชีวามากขึ้น

ทุกวันนี้ผ่านมาเกือบครึ่งศตวรรษที่ก่อตั้งบริษัท พวกเรายังไม่หยุดที่จะตระหนักถึง “แนวความคิดของผู้ก่อตั้งบริษัท” นั่นทำให้พวกเราพยายามสุดความสามารถเพื่อกีฬาปิงปอง และเพื่อนทุกคนที่รักกีฬาปิงปอง

Hikosuke Tamasu

ผู้ก่อตั้งบริษัท

โลโก้บัตเตอร์ฟลายของเรา

หากนักกีฬาคือดอกไม้ พวกเราก็คือผีเสื้อที่บินรายรอบดอกไม้เหล่านั้น” ตามธรรมชาติแล้วผีเสื้อจะคอยบินจากดอกไม้หนึ่งไปยังอีกดอกนึง เพราะผีเสื้อนั้นจะคอยช่วยให้ดอกไม้สวยงามอยู่เสมอ

ตราสัญลักษณ์ หรือโลโก้ของบัตเตอร์ฟลายนั้นก็เช่นกัน เปรียบเหมือน ผู้เล่นคือดอกไม้ และต้องการผีเสื้อ และเราก็คือผีเสื้อที่คอยบินรายรอบดอกไม้ เปรียบเสมือนเราจัดหาทุกอย่างให้กับโลกปิงปอง

เรามุ่งมั่นที่จะส่งเสริมนักกีฬา เปรียบเสมือนกับผีเสื้อที่ส่งเสริมดอกไม้ให้สวยงามอยู่เสมอ

เพิ่มเพื่อน