ผู้เล่น

รายละเอียดผู้เล่น

Jun Mizutani

Boll Timo

WONG Chun Ting

HARIMOTO Tomokazu

ZHANG Jike

CHUANG Chih-Yuan

MATSUDAIRA Kenta

LIN Gaoyuan

KATO Miyu

YOSHIMURA Maharu

LIN YUN-JU

HAMAMOTO Yui

รุ่งโรจน์

ธาม

วีระศักดิ์

ภัทรธร

มานพ

อานนท์

สิรภัทร

พูนศักดิ์

ขันติ

สิทธิศักดิ์

กษิดิศ

ฐิตภัทร

สุธาสินี

พชรพร

จิณห์นิภา

วิรากานต์

ธนัชนันท์

พรรษ

ทีมชาติ

Germany representative

Portugal national team

Taiwan representative

England national team

เพิ่มเพื่อน