ผู้เล่น

รายละเอียดผู้เล่น

FAN Zhendong

Boll Timo

LEE Hoching

Jun Mizutani

FRANZISKA Patrick

ZHANG jike

HARIMOTO Tomokazu

LIN YUN-JU

LIN Gaoyuan

DIMITRIJ Ovtcharov

CHENG I-Ching

YOSHIMURA Maharu

รุ่งโรจน์

พูนศักดิ์

ขันติ

ภัทรธร

กษิดิศ

อานนท์

สิทธิศักดิ์

วีระศักดิ์

เฉลิมพงษ์

มานพ

ฐิตภัทร

สุธาสินี

วิรากานต์

จิณห์นิภา

ณัช ศุภวัฒนกุล

ธนัชนันท์

พชรพร

ทีมชาติ

Germany

Chinese Taipei

Republic of Korea

Portugal

Club team

เพิ่มเพื่อน