ผู้เล่น

รายละเอียดผู้เล่น

Jun Mizutani

Boll Timo

WONG Chun Ting

HARIMOTO Tomokazu

ZHANG Jike

CHUANG Chih-Yuan

MATSUDAIRA Kenta

LIN Gaoyuan

KATO Miyu

YOSHIMURA Maharu

LIN YUN-JU

HAMAMOTO Yui

รุ่งโรจน์

ธาม

วีระศักดิ์

เฉลิมพงษ์

ภัทรธร

มานพ

อานนท์

สิรภัทร

พูนศักดิ์

ขันติ

สิทธิศักดิ์

กษิดิศ

ฐิตภัทร

สุธาสินี

พชรพร

จิณห์นิภา

วิรากานต์

ธนัชนันท์

พรรษ

ทีมชาติ

Germany

Chinese Taipei

Republic of Korea

Portugal

เพิ่มเพื่อน