ผู้เล่น

รายละเอียดผู้เล่น

Jun Mizutani

Boll Timo

WONG Chun Ting

HARIMOTO Tomokazu

ZHANG Jike

CHUANG Chih-Yuan

MATSUDAIRA Kenta

LIN Gaoyuan

KATO Miyu

YOSHIMURA Maharu

LIN YUN-JU

HAMAMOTO Yui

รุ่งโรจน์

พูนศักดิ์

ขันติ

ภัทรธร

กษิดิศ

อานนท์

สิทธิศักดิ์

วีระศักดิ์

เฉลิมพงษ์

มานพ

ฐิตภัทร

สุธาสินี

วิรากานต์

จิณห์นิภา

ธนัชนันท์

พชรพร

ทีมชาติ

Germany

Chinese Taipei

Republic of Korea

Portugal

Club team

เพิ่มเพื่อน