ผู้เล่น

รายละเอียดผู้เล่น

FAN Zhendong

Boll Timo

LEE Hoching

Jun Mizutani

FRANZISKA Patrick

ZHANG jike

HARIMOTO Tomokazu

LIN YUN-JU

LIN Gaoyuan

DIMITRIJ Ovtcharov

CHENG I-Ching

YOSHIMURA Maharu

รุ่งโรจน์

พูนศักดิ์

ขันติ

ภัทรธร

กษิดิศ

อานนท์

สิทธิศักดิ์

วีระศักดิ์

เฉลิมพงษ์

มานพ

ฐิตภัทร

สุธาสินี

วิรากานต์

จิณห์นิภา

ธนัชนันท์

พชรพร

ทีมชาติ

Germany

Chinese Taipei

Republic of Korea

Portugal

Club team

เพิ่มเพื่อน