TIMO BOLL

TIMO BOLL

นักกีฬาจากประเทศ

เยอรมนี

รูปแบบการเล่น

มือซ้าย ประเภทมือบุก

วันเกิด

8 มีนาคม 2524

บ้านเกิด

เยอรมนี

Tymobor ALCDignix 09CDignix 09C

 
 

เส้นทางสู่ความสำเร็จ

2020 รายการ Europe Top 16
แชมป์ชายเดี่ยว
2019 รายการ ITTF World Tour Grand Final
รองชนะเลิศอันดับ 2 ประเภทชายคู่

รายการ China Open
แชมป์ ประเภทชายคู่

2018 รายการ Men’s World Cup
รองชนะเลิศ ประเภทชายเดี่ยว

รายการ European Championships
แชมป์ ประเภทชายเดี่ยว

รายการ World Table Tennis 2018 Halmstad
รองชนะเลิศ ประเภททีมชาย

รายการ Europe Top 16
แชมป์ ประเภทชายเดี่ยว