KORBEL SK7

,

2,500.00฿

ชื่อสินค้า KORBEL SK7
ประเภทด้ามจับ FL / ST/ AN
ราคา 2,500.-
ความเด้ง 11.1
ความสั่นสะเทือน 9.3
ชั้นไม้ 7 plywood
ขนาดไม้ 157 x 150 มม. (ขนาดทั่วไป)
น้ำหนักเฉลี่ย 91 g.
ขนาดด้ามจับ
(ยาว × หนา × กว้าง)
FL: 100 x 24 x 35 มม.
ST: 100 x 23 x 28 มม.
AN: 100 x 24 x 34 มม.
ผลิตโดย ญีปุ่่น